Om oss - Företaget


Vi som driver Självförsörjande Hus AB är ett familjeföretag som leds av Mats och Erik Olsson. Vi är far och son som tillsammans har vår bakgrund som entreprenör inom bygg och fastighet och som landskapsarkitekt med erfarenhet inom hållbarhet- och samhällsplanering.

Vi har många gånger diskuterat och funderat kring varför klimatomställningen inom fastighetsbranschen tar sådan tid och om vi kan bidra, i så fall hur?

Desto mer vi fördjupade oss i dessa frågor desto tydligare blev det att saknas enkla svar. De enkla lösningarna som finns handlar tyvärr ofta om marginell teknikförbättring eller något vi som individer måste avstå ifrån, vilket inte alltid är motiverande.

Att förändra fastigheter tar tid, likaså att ändra våra beteenden. De flesta människorna i de nordiska länderna har tak över huvudet, mat på bordet och ett arbete att gå till. Vi har ett utvecklad tillvaro med bland annat intressen, arbete och fritid, vilka är tätt sammanflätade och bildar vår livsstil. Vår livsstil är också i många avseenden något vi skall vara stolta över. 

Under vårt arbetet har vi upplevt att bevarandet av vår livsstil, och att finna nya lösningar för miljö- och klimatkrisen, är en balansgång. En komplex fråga som kräver reflektion, samarbete och utveckling. 

Vi har utifrån vad vi lär oss under flera års arbete utvecklat en process och ett koncept. Utifrån detta har vi valt att gå från ord till handling genom att bygga ett visnings- och forskningshus i Enköping. Vi vill genom detta utmana och visa hur vi kan sänka kostnader och minska vår miljöpåverkan genom att fokusera på byggnadens hela livscykel. 

Vi har via samarbeten med entreprenörer och leverantörer gjort val av material, gestaltning och teknik som vi anser motiverande och som utvecklar ett livsstilshus som både bevarar och motiverar till en för alla hållbar och hälsosam livsstil.

Självförsörjande Hus ingår i den familjeägda koncernen Saint Affärsutveckling och förvaltning AB 556661-6271 med lokalisering i Enköping. Koncernen har en stark ekonomisk ställning och bred erfarenhet från entreprenöriell verksamhet främst inom fastighetssektorn.

Vår mission är att utveckla innovativa fastigheter som underlättar omställningen inom fastighetsbranschen mot hållbarhet och ökat självförsörjande.


Vilka är vi?

Mats Olsson, Huvudägare och verksam entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen.

"Jag är praktiker och tycker att saker skall hålla och fungera. Det tog några år innan jag insåg att mitt kritiska tänkande var inspirationen till att utveckla lösningar på sådant som inte är hållbart.

Att lära mig mera och att utveckla det som inte fungerar har alltid inspirerat mig"

Erik Olsson, Projektutvecklare och hållbarhetsansvarig för Självförsörjande hus.

"Jag har alltid varit nyfiken och drivs av mitt engagemang för klimat- och miljöfrågor.

Som utbildad landskapsarkitekt är min vilja att förstå och utveckla hur samhället, människan och naturen kan mötas för att värna och skapa en hållbar framtid."

Urban Ehrling, Advisory board med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Analytisk Lantmätare med bakgrund bl.a som fondförvaltare inom fastighetsbranschen.

"Jag tycker om att arbeta med kreativa entreprenörer och att bistå med ordning vilket ofta gör det lättare att finna lösningar."

Anders Ulmstedt, Advisory Board, som för VD Conelement och delägare Självförsörjande Hus.

"Jag är utbildad materialingenjör på KTH."

Våra projekt

Läs mer om våra pågående projekt nedan.

Är du intresserad av att veta mer eller har mark att utveckla eller sälja?

Visningshus i Enköping

Projektform: Kontor- och experimenthus (parhus) i Enköping.


Edsberga Bred


Projektform: Utveckling av mark utanför Enköping.

Taxinge


Projektform: Framtagande av detaljplan i Nykvarn, Taxinge.


Tävlingsförslag Björkalund

Projektform: Tillsammans med samarbetspartner utvecklat ett tävlingsförslag "Framtidens innovativa boende #1".