I Självförsörjande Hus möter människa och miljö en hållbar framtid

Självförsörjande hus är ett entreprenörsdrivet företag som drivs av en vilja att göra det enklare för människor och företag att leva och verka mer klimatsmart och bli mer självförsörjande.

Vi vill visa vägen och har utvecklat ett innovativt fastighetskoncept och en process som skall bidra till att möjliggöra och inspirera fastighetsutvecklare till en minskad klimatpåverkan och högre lönsamhet.

Oavsett om vi bygger bostäder, kontor eller industribyggnader finns det idag stora möjligheter att med rätt kunskap göra val som minskar klimatpåverkan och ökar självförsörjandegraden. Vårt koncept bygger på fyra fokusområden.

Ett miljöanpassat och cirkulärt byggande

Hög självförsörjningsgrad

Låga energi- och driftskostnader


Livslång hållbarhet med flexibel användning

Vår process innefattar att göra medvetna klimatval genom hela byggnadens livscykel, och vi kan även agera samarbetspartner i projekt.

Låter det spännande, är ni intresserade av att veta mer – att gå från ord till handling? Då är ni välkomna att kontakta oss för ett personligt besök i vårt visningshus i Enköping.