Självförsörjande Hus är ett koncept som bidrar till långsiktigt lönsam fastighetsutveckling för människa och miljö.

Vi utvecklar livsstilshus som bevarar och motiverar till en hållbar och hälsosam livsstil.


_

Självförsörjande hus är ett entreprenörsdrivet företag som drivs av att underlätta för människor och företag att leva och verka mer klimatsmart och bli mer självförsörjande.

Vi vill visa vägen framåt och har utvecklat ett innovativt fastighetskoncept med en process som bidrar till att möjliggöra en minskad klimatpåverkan och långsiktig lönsamhet genom byggnadens hela livscykel.

Genom att bygga ett experimenthus i Enköping vill vi visa på möjligheterna med konceptet. Läs mer om vårt hus genom att klicka på knappen nedan.

Oavsett om vi bygger bostäder, kontor eller industribyggnader finns det idag stora möjligheter att med rätt kunskap göra val som minskar klimatpåverkan och ökar självförsörjandegraden. 

Vårt koncept bygger på fyra fokusområden.

Ett miljöanpassat och cirkulärt byggande

Hög självförsörjnings-grad

Låga energi- och driftskostnader


Livslång hållbarhet med flexibel användning

Vår process innefattar att göra medvetna klimatval genom hela byggnadens livscykel, och vi kan även agera samarbetspartner i projekt.

Låter det spännande, är ni intresserade av att veta mer – att gå från ord till handling? Då är ni välkomna att kontakta oss för ett personligt besök i vårt visningshus i Enköping.