Lev miljösmart – och bli självförsörjande

Drömmer du om att prova på en hållbar livsstil och bli mer självförsörjande? Är du eller ni intresserade av hur ett självförsörjande hus ser ut? Tack vare Självförsörjande Hus innovativa koncept kan drömmen bli sann. 

Många strävar efter att agera mer hållbart, men har inte rätt verktyg. Självförsörjande Hus har i fullskala byggt ett visningshus i Enköping dit du kan komma på en guidad visning för att lära dig mer. 

– Vår vision är att utveckla fastighetskoncept som inspirerar och underlättar för människor att leva och verka hållbart och att öka graden av självförsörjning, säger Erik Olsson, projektutvecklare på Självförsörjande Hus. 

Vill du veta mer om Självförsörjande Hus – läs mer här.

Bo i ett självförsörjande hus

I visningshuset testas ett innovativt byggnadskoncept som underlättar för människor att arbeta och leva klimatsmart. Det innefattar en cirkulär byggprocess och unik resursanvändning som banar vägen till en mer hållbar livsstil. 

– Vi har alltid intresserat oss för mer än bara de tekniska delarna av att en miljösmart fastighet. För en stor del av att leva och verka hållbart handlar om livsstil, både privat och professionellt. Det finns lösningar som gör att vi engagerar oss för planeten och får oss att vilja förvalta den väl, säger Erik Olsson.

En cirkulär byggprocess

I Självförsörjande Hus har man en ökad självförsörjningsgrad genom egenproducerad energi, uppsamling av regnvatten och odling av mat med särskilda vattenbaserade odlingssystem. Den exakta graden av självförsörjning kan skilja sig åt mellan olika byggnader eftersom användningsområde, livsstil och antal individer påverkar. Graden av självförsörjning av frukt och grönt påverkas även av hur många timmar man lägger ner. 

Till varje fastighet strävar Självförsörjande Hus efter så mycket automatisering som möjligt – systemen ska vara enkla att använda eller självreglerande. Hållbarhet genomsyrar hela Självförsörjande Hus affärsidé och tillämpas redan vid byggskedet.

– Det innefattar en cirkulär byggprocess och effektiv resursanvändning, material och produkter med lång livslängd, låg miljöpåverkan och lågt underhållsbehov. Det påverkar i sin tur driftskedet. Om vi har låga underhålls- och driftkostnader ökar självförsörjningsgraden och möjligheten att vara självförsörjande, säger Erik. 

Klicka här om du vill veta mer om Självförsörjande Hus. 

Från kontor till flerfamiljshus

Självförsörjande Hus olika husmodeller utgår från samma grundkoncept oavsett om det avser kontor, industri eller flerfamiljshus. 

– Vi vill att det ska vara enkelt och ekonomiskt fördelaktigt. Annars är risken stor att vi inte ändrar beteendemönster som krävs för en hållbar framtid, säger Erik.

Om man är intresserad av era hus – vad ska man göra?

 I första hand rekommenderar jag att man skickar in en intresseanmälan på vår hemsida. Äger man mark eller är fastighetsutvecklare och är intresserad av att bygga nytt skriver man det i intresseanmälan. Vi hjälper till med att sätta relevanta mål för miljöpåverkan, framtagande av detaljplan, gestaltning och uppföljning under byggprocess. Allt som ökar sannolikheten att sätta igång snabbare, säger Erik. 

Är du nyfiken på ett Självförförsörjande Hus kan du anmäla dig till en guidad visning av provhuset i Enköping, tipsar Erik.

– Du kan komma förbi på en guidad visning där du kan passa på att ställa frågor och vi kan berätta mer om våra projekt. Du anmäler dig enkelt på vår hemsida, säger han.

Vill du veta mer? Klicka här.